EPB staat voor ‘energieprestatie en binnenklimaat’.

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. 

Deze normen worden EPB-eisen genoemd en  hebben betrekking op:

 • de thermische isolatie (het K-peil met de U- en R-waarden)
 • de energieprestatie  (het E-peil)
 • de netto-energiebehoefte voor verwarming
 • het binnenklimaat (ventilatie en oververhitting)

 

Een E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig uw woning is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.

Een E-peil wordt enkel berekend bij nieuwbouw, waarvoor er een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd na 31 december 2005.  In Vlaanderen krijgt u na de bouw van uw (nieuwbouw)woning van uw verslaggever een certificaat waarop het E-peil wordt weergegeven. Dit certificaat noemt men het energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw.

Het E-peil van uw nieuwbouwwoning mag maximum E70 (E60 voor bouwaanvragen ingediend vanaf 2014) zijn. Wanneer het E-peil van uw woning hoger is, dan krijgt u een boete. Deze boete is afhankelijk van de overtreding: hoe groter de overtreding, hoe groter de boete.

 

Het K-peil geeft het maximaal peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw weer.

De K-peil eis geldt, in tegenstelling tot de E-peil eis, voor het gebouw als geheel.

De K-peil eis geldt enkel voor deelprojecten met als ‘aard van het werk’:

 • nieuwbouw
 • herbouw
 • ontmanteling
 • gedeeltelijke herbouw met een bouwvolume groter dan 800 m³
 • gedeeltelijke herbouw met minstens één wooneenheid
 • uitbreiding met een bouwvolume groter dan 800 m³
 • uitbreiding met minstens één wooneenheid
 • functiewijziging

Bij gedeeltelijke herbouw of bij uitbreiding geldt de K-peil eis enkel voor het herbouwde of het nieuwe deel van het gebouw. Alleen het nieuwe of herbouwde deel wordt in het K-peilvolume opgenomen. Andere delen behoren niet tot het bouwproject en dus niet tot het K-peilvolume.

Er is geen K-peil eis bij onderstaande deelprojecten met als ‘aard van het werk’:

 • verbouwing
 • gedeeltelijke herbouw met een bouwvolume kleiner dan of gelijk aan 800 m³ en zonder wooneenheden
 • uitbreiding met een bouwvolume kleiner dan of gelijk aan 800 m³ en zonder wooneenheden